Хууль, эрх зүй

#Акт №НэрОгноо
12015АЗДТГ-ын даргын 2015 оны тушаал2018-03-17
22016АЗДТГ-ын даргын 2016 оны тушаал2018-03-17
32017АЗДТГ-ын даргын 2017 оны тушаал2018-03-17
4459Эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах, өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх бичиг баримт2018-03-17
5А/34Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай2018-01-24
6А/35Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх тухай2018-01-24
7А/36Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд өмчлүүлэх тухай2018-01-24
8А/37Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-24
9А/38Зөвшөөрөл олгох тухай2018-01-24
10А/39Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-24
11А/40Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байраар шалгарсан байгууллагуудыг шагнах тухай2018-01-24
12А/31Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоо, зохион байгуулалт, дүрэм шинэчлэн батлах тухай2018-01-23
13А/32Улаангом сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт батлах тухай2018-01-23
14А/33Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2018-01-23
15А/27Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай2018-01-22
16А/28-А/30Дэмжлжг үзүүлэх тухай, Дансны үлдэгдлийг буцаан олгох, төвлөрүүлжх тухай2018-01-22
17А/23Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-18
18А/24Зорчигч үйлчилгээ, ачаа тээврийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах тухай2018-01-18
19А/25Аймгийн төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай2018-01-18
20А/20-А/22Хөрөнгө гаргах тухай2018-01-17

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос