ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-11-03   17:44:07   2168   0
  ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА
Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16.11 дэхь заалтыг үндэслэн Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01-р сарын 31-ны өдрийн А/59 тоот захирамжаар байгуулсан Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхдийн эрхийн Хуульзүйн хорооны өргөтгөсөн анхдугаар хуралдаан 2017 оны 11-р сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
Тус хуралдаанаар Зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чиг үүрэг, дүрэм, журам хэлэлцэн баталж, зөвлөлийн 2017 онд хийх ажлыг тодорхойллоо. Мөн 2018 онд хүүхдийн талаарх анхаарах асуудлуудыг хөндөж аймгийн хэмжээнд Кино театр, Нийтийн номын сан байгуулах, Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, Аз жаргалтай гэр бүл гэсэн 2 дэд хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлэх, Баруун бүсийн хүүхдийн чуулган, Бүтэн өнчин хүүхдийн “Амьдралын гараа” дэмжлэгийн сан, Угийн бичиг гэх зэрэг томоохон ажлууд хийхээр төлөвлөн хэлэлцлээ.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ