ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-10-23   16:24:19   604   0
  Увс аймгийн Улаангом сумын улсын тэргүүний Солонго 4-р цэцэрлэг
Увс аймгийн Улаангом сумын улсын тэргүүний Солонго 4-р цэцэрлэг 10-р сарын 16-19 ны өдрүүдэд цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн дунд багшийн ажлыг хөнгөвчлөх, хүүхэдтэйгээ хамт цагийг зугаатай өнгөрүүлэх зорилготой “Хишиг өдөр”-ийг зохион байгуулжээ.
Энэхүү өдөрт нийт 372 хүүхдийн эцэг эхээс 108 ээж, аавууд 3 өдрийн турш багш, туслах багшийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллажээ. Мөн хүүхдийн сэтгэл зүйн мэргэшсэн зөвлөх Ш.Алтанцэцэг нэг бүлгээс 12 эцэг эхийн төлөөлөлд “Хүүхэд насыг хайрлаарай” сэдэвт лекцийг уншиж танилцуулжээ.
Солонго 4-р цэцэрлэг нь Сагил сумын цэцэрлэгтэй шефийн холбоотой ажилладаг. Энэ хүрээнд Сагил сумын цэцэрлэг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирж тус цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж харилцан туршлага солилцож, хамтын ажиллагаагаа сайжруулсан байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ