ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2016-10-06   12:11:53   56389   0
  УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:
o Төрийн захиргааны менежмент /өдөр, гараг, улирал/
o Бизнесийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/
o Нийтийн удирдлага /гараг /

Суралцах хэлбэр, хугацаа
o Өдрийн сургалт – 1 жил
o Гарагийн сургалт – 1,3 жил
o Улирлын сургалт – 1 жил
 “Өдөр”, “Гараг”-ийн сургалтад Улаанбаатар хотоос,
 “Улирал”-ын сургалтад орон нутгаас сонсогч элсүүлнэ.
Сургалтын төлбөр
o Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:
 2’247’000 төгрөг.
o Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:
 2’499’000 төгрөг.
o Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ын хэлбэр:
 2’373’000 төгрөг.
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал
1. Их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн диплом, хавсралтын хамт (эх хувь)
2. Иргэний үнэмлэх (эх хувь)
3. Шалгалтын хураамж: - 15000 төгрөг
Элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаа
- Улаанбаатар хотод 2016 оны 10 дугаар сарын 10-21-ний өдрүүдэд 09:00-12:00, 13:00-17:00 цагт Удирдлагын Академийн хичээлийн төв байрны 104 тоотод
- Орон нутагт 2016 оны 10 дугаар сарын 10-22-ны өдрүүдэд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 216 тоот өрөөнд тус тус бүртгэнэ.
Элсэлтийн шалгалт 2016.10.23-ны Ням гарагт болно.
Холбоо барих утас: 70132094, 70453620, 99452227
Веб хаяг: www.naog.gov.mn
СЭДЭВ : Зар, Урилга