ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

  2016-02-16   15:32:31   56416   1
    АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
  “БАРУУН БҮСИЙН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ДОТУУР БАЙРНЫ НӨХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН УВС АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАРТ АЖИЛЛАХ ОРОН НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ, ШААРДЛАГА
  АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ, ШААРДЛАГА ТАТАХ
  СЭДЭВ : Зар, Урилга
  зочин 2016-02-17   00:15:08
  Сайн байна уу. Мэргэжил харгалзах уу. Хэдэн хүртэл хаана очиж бүртгүүлэх вэ?