ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-10-02   22:40:06   55582   0
  Сумдын Засаг дарга нарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар хуралдаан боллоо
Өнөөдөр хуралдсан шуурхай хуралдаанаар Аймгийн Засаг дарга Д.Цэндсүрэн, ЗДТГ-ын дарга Г.Болор-Эрдэнэ бүх сумдын Засаг дарга нартай өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар санал бодлоо солилцож, хүндрэлтэй, шийдэгдэхгүй асуудыг хэлэлцлээ.
Энэ жилийн хувьд ихэнх сумдад гандуу, зуншлага тааруу байсан нь малын хадлан, тэжээл бэлтгэхэд багагүй хүндрэл учруулаад байсан.
Иймд Бөхмөрөн суманд аймгийн нөөцийн өвс, тэжээлийг бүрдүүлэхээр үүрэг даалгавар өгч ажилдаа орсон байгаа аж.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ