ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-06-29   17:56:37   55409   0
  Увс аймгийн Завхан сум “Тэмээ өсгөх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна
Увс аймгийн Завхан сум “Тэмээ өсгөх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Завхан сум түмэн тэмээтэй болох зорилт тавьжээ. Тус сумын хувьд Увс аймгийн төдийгүй баруун бүсийн хамгийн олон тэмээтэй нутаг бөгөөд өнгөрөгч онд 6639 тэмээ тоолуулсан байна.

Түүнчлэн сумын удирдлагууд жил бүр тэмээчдэд зориулж бойжуулсан ботго тутамд 3000, 100-аас дээш тэмээ тоолуулсан малчинд 200 мянган төгрөгийн урамшуулал олгодог аж. Мөн тэмээгээ тогтвортой өсгөж, тоо толгойг нь 200-д хүргэсэн тэмээчдэд Мөнгөн буйл өгч, 500 мянган төгрөгөөр урамшуулдаг байна.


Эх сурвалж: http://mnb.mn/i/57861
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ