ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-06-10   09:22:06   55749   0
  Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит анги нийтийн олимпиад амжилттай явагдлаа
Ерөнхий боловсролын 30 сургууль, 29 цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулагдсан аймгийн Засаг даргын нэрэмжит анги нийтийн олимпиад 2015 оны 05 дугаар сарын 13-аас 15-ны өдрүүдэд амжилттай явагдлаа. Анги нийтийн олимпиадад 21 төрлөөр хичээл тус бүрт I, II. III тусгай байранд орсон багш сурагчдыг шагнаж урамшуулсан юм.
2014-2015 оны хичээлийн жилд анги нийтээрээ сурч мэдсэн зүйлээ бататгаж олимпиадад ихээхэн ач холбогдол өгч оролцож байгаа нь шалгаруулалтын байдлаас харагдаж байлаа. Анги нийтийн олимпиадын шагналын сан өмнөх жилүүдэд дээд хэмжээ нь 5 сая байсан бол энэ хичээлийн жилд нэг дахин нэмэгдүүлж 10.0 сая болсон нь энэхүү олимпиадын ач холбогдолыг улам бүр өсгөсөн, сургууль бүр тус олимпиадад ихээхэн бэлтгэл хийж оролцдог болсон байна.
Аймгийн Боловсрол соёлын газраас хичээл бүрээр шалгалтын сэдэв бэлтгэн битүүмжилж, шалгалт өгөх бүлэгүүдээс сугалаа татуулан зохион байгуулсан нь тухайн хичээл заагч багш анги бүрийг тэгш бэлтгэх, хүүхэд нэг бүрийг жигд сургах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгаа юм.
Энэхүү олимпиадад ерөнхий боловсролын сургуулийн 84 бүлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын 4 бүлэг оролцож, нийтдээ 2154 хүүхэд өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан байна.
Ц.Энхбаяр аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн
2014-2015 оны анги нийтийн олимпиадын шагналт байр
2015.06.04
Хичээл Төрөл Байр Сургууль Анги тоо Хичээл заадаг багш

1 1.Монгол хэл 11-р анги 1-р байр Цогцолбор 2 11а 30 Б. Эрдэнэчулуун
2 2-р байр Ахлах 3 11а 24 Б. Тайван
3 3-р байр Ахлах 4 11в 18 Б. Даваахүү
4 Тусгай байр Зүүнхангай 11б 17 Б. Баярцэнгэл
5 2.Физик 10-р анги 1-р байр Зүүнхангай 10 16 А. Мягмарсүрэн
6 2-р байр Хяргас 10а 27 Х. Энхбат
7 3-р байр Чандмань-Эрдэм 10а 34 В. Цэзэн
8 Тусгай байр Цогцолбор 2 10б 22 Т. Цэрэндулам
9 3.Газарзүй 10-р анги 1-р байр Ховд 10б 17 Я. Дулмаа
10 2-р байр Чандмань-Эрдэм 10а 33 Ц. Нямаа
11 3-р байр Цогцолбор 2 10-1 25 С. Болор
12 Тусгай байр Тэс ахлах 10в 19 Б. Гэрлээ
13 4. Хими 10-р анги 1-р байр Зүүнхангай 10а 16 С. Нямаа
14 2-р байр Цогцолбор 1 10а 33 Л. Туяа
15 3-р байр Чандмань-Эрдэм 10а 33 Ү. Эрдэнчимэг
16 Тусгай байр Өмнөговь 10б 19 С. Уранцэцэг
17 5.Мэдээлэл зүй 9-р анги
1-р байр Хяргас 9а 25 Б. Ганбаатар
18 2-р байр Цогцолбор 2 9а 22 Ц. Соёлмаа
19 3-р байр Бөхмөрөн 9а 28 Л. Аззаяа
20 Тусгай байр Чандмань-Эрдэм 9а 20 Б. Бямбасүрэн
21 6.Орос хэл
9-р анги 1-р байр Цогцолбор 1 9а 30 З. Нина
22 2-р байр Чандмань-Эрдэм 9а 20 Ц. Энх-Очир
23 3-р байр Хяргас 9а 22 А. Тунгалаг
24 Тусгай байр Зүүнговь 9а 27 Д. Майбаяр
25 7.Түүх/МНТ/ 9-р анги 1-р байр Увс-Эрдэм 9а 27 Б. Уранчимэг
26 2-р байр Бөхмөрөн 9б 29 Г. Энхбаяр
27 3-р байр Давст 9а 14 Б. Баянтөгс
28 Тусгай байр Тэс ахлах 9а 25 Н. Буян
29 8.Монгол хэл 9-р анги 1-р байр Зүүнговь 9б 23 Ц. Ариунтунгалаг
30 2-р байр Ахлах 3 9г 26 Д. Чимгээ
31 3-р байр Малчин 9б 17 Т. Норов
32 Тусгай байр Чандмань-Эрдэм 9б 15 Т. Алтанцэцэг
33 9.Англи хэл
8-р анги
1-р байр Цогцолбор 1 8б 28 О. Баяртай
34 2-р байр Цогцолбор 2 8-1 27 Г. Батсарнай
35 3-р байр Чандмань-Эрдэм 8-а 25 Б. Батхүү
36 Тусгай байр Ахлах 4 8-г 19 П. Баярмаа
37 10.Эрүүл мэнд
8-р анги 1-р байр Малчин 8а 23 А. Отгонбат
38 2-р байр Цогцолбор2 8а 27 Д. Энхцэцэг
39 3-р байр Ахлах 3 8г 28 Д. Түвшинбилэг
40 Тусгай байр Бөхмөрөн 8а 29 С. Ууганбаяр
41 11.Технологи
/эрэгтэй/Технологи
/эмэгтэй/ 8-р анги 1-р байр Баруунтуруун 8а 13 Ч. Баяржаргал
42 2-р байр Малчин 8а 14 Б. Даваадорж
43 3-р байр Чандмань-Эрдэм 8а 15 Т. Батсүх
44 Тусгай байр Увс-Эрдэм 8б 20 Г. Цэвээнравдан
45 8-р анги 1-р байр Чандмань-Эрдэм 8а 10 Б. Отгонсүрэн
46 2-р байр Увс-Эрдэм 8б 11 Г. Бадамзул
47 3-р байр Ахлах 4 8а 11 Д. Алтанцэцэг
48 Тусгай байр Малчин 8а 9 Ц. Дэлгэрмаа
49 12.Сэтгэх чадвар 7-р анги 1-р байр Тэс 7а 31 Ц. Отгонхүү
50 2-р байр Тариалан 7а 25 Ш. Оюунгэрэл
51 3-р байр Хяргас 7а 25 Ж. Нинжбадгар
52 Тусгай байр Бөхмөрөн 7а 30 В. Баяраа
53 13.Монгол бичиг 7-р анги 1-р байр Цогцолбор 1 7б 27 Д. Наранцэцэг
54 2-р байр Цогцолбор 2 7в 27 Д. Ариунаа
55 3-р байр Ахлах 3 7а 23 Б. Тайван
56 Тусгай байр Увс-Эрдэм 7-1 27 Д. Даваасүрэн
57 14.Биеийн тамир 7-р анги 1-р байр Увс -Эрдэм 7-1 36 Б. Даваасамбуу
58 2-р байр Ахлах 3 7в 22 Т. Буянт
59 3-р байр Ахлах 4 7а 29 Д. Чанарав
60 Тусгай байр Завхан 7а 25 Ц. Батсайхан
61 15.Математик 6-р анги 1-р байр Цогцолбор 2 6-1 31 Б. Баяраа
62 2-р байр Бөхмөрөн 6а 27 В. Баяраа
63 3-р байр Тэс ахлах 6б 30 Ц. Отгонхүү
64 Тусгай байр Наранбулаг 6б 22 С. Цэндсүрэн
65 16.Хөгжим
/Авьяаслаг анги/ 6-р анги 1-р байр Ховд 6а 36 Н. Нарантуяа
66 2-р байр Ахлах 3 6г 29 Б. Уранчимэг
67 3-р байр Цогцолбор 1 6а 32 Ц. Бат-Эрдэнэ
68 Тусгай байр Ахлах 4 6б 21 Л. Нямсүрэн
69 17.Математик 5-р анги 1-р байр Дэвшил 5а 13 Б. Цэрэндаш
70 2-р байр Цогцолбор 2 5е 23 С. Март
71 3-р байр Увс-Эрдэм 5а 35 Ц. Энхтүвшин
72 Тусгай байр Зүүнговь 5а 23 Б. Баярцэнгэл
73 18.Дүрслэх урлаг 4-р анги 1-р байр Бөхмөрөн 4а 20 Б. Ууганбаяр
74 2-р байр Өмнөговь 4а 23 С. Ичинхорлоо
75 3-р байр Баруунтуруун 4а 31 Э. Отгонжаргал
76 Тусгай байр Хяргас
Тэс ахлах
Ховд 4б

4а 26
24
36 С. Нинжбадам
Э. Ариунчимэг
П. Сэмүүн
77 19.Монгол хэл 3-р анги 1-р байр Таван-Тэс 3а 19 С. Оюунгэрэл
78 2-р байр Зүүнхангай 3а 24 М. Наранцэнгэл
79 3-р байр Ахлах 4 3 25 С. Цэгмэд
80 Тусгай байр Баруунтуруун 3а 23 Б. Нандинцэцэг
81 20.Хүн-Орчин 2-р анги 1-р байр Ховд 2б 19 Ш. Өлзийсайхан
82 2-р байр Ахлах 4 2б 22 Н. Батцэнд
83 3-р байр Тариалан 2б 21 Д. Энхням
84 Тусгай байр Бөхмөрөн 2а 23 В. Байгаль
85 21. Цэцэрлэг
/Сэтгэх чадвар/ Бэлтгэл бүлэг 1-р байр 1-р цэцэрлэг Бэлтгэл 2 30 Д. Амгалан
86 2-р байр 4-р цэцэрлэг Бэлтгэл 2 28 Ц. Ундрахбаяр
87 3-р байр 4-р цэцэрлэг Бэлтгэл 1 31 А. Нарангэрэл
88 Тусгай байр Завхан Бэлтгэл 1 18 Х. Чимгээ

Дүнг нэгтгэсэн ахлах мэргэжилтэн А. Болормаа
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ