ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-05-14   16:56:33   55686   0
  ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “МОНГОЛИА ГЛАДВИЛЛ УВС ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН УВС-I ТАЛБАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “МОНГОЛИА ГЛАДВИЛЛ УВС ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН УВС-I ТАЛБАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА

Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын/хуучнаар/ 2011 оны 175 дугаар тушаалаар газрын тосны хайгуулын “Увс-I” талбайд олон улсад нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан бөгөөд уг талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтанд Хонгконгийн “Гладвилл”(Gladwill Co.Ltd) компани шалгарсан юм.

“Увс-I” талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах “Монголиа Гладвилл Увс Петролиум" ХХК-ийг Хонгонгийн“Гладвилл” компанийн 80 хувийн болон Монгол улсад бүртгэлтэй “Увс Бадрал” ХХК-ийн 20 хувийн хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулсан.

2014 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр батлагдсан Газрын тосны тухай хууль болон Засгийн газраас баталсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загварт нийцүүлэн газрын тосны хайгуулын “Увс -I” талбайд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар, “Монголиа Гладвилл Увс Петролеум” ХХК-ийн хооронд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрхийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 162 дугаар тогтоолоор олгосны дагуу 2015 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдөр Улаанбаатар хотноо энэхүү гэрээг байгуулах ёслолын ажиллагаа боллоо.

Газрын тосны хайгуулын “Увс-I” талбай нь Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Тариалан, Өмнөговь, Өлгий, Наранбулаг, Малчин, Завхан, Хяргас, Тэс, Зүүнговь, Баруунтуруун, Давст сумдуудын газар нутгийг хамарсан нийт 19724 кв. км талбайг хамарч байна.


Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалт

“Монголиа Гладвилл Увс Петролеум” ХХК нь” Увс-I” талбайд газрын тосны хайгуулын ажлыг 8 жилийн хугацаанд явуулна. Хайгуулын хугацаанд гэрээт талбайд 1:100 000, 1:50 000 масштабтай геологийн зураг зохиож, нийт талбайн хэмжээнд хүндийн хүчний судалгаа, агаарын болон талбайн соронзон хайгуул, 160 тууш км 2 хэмжээст, 160 кв.км талбайд 3 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа хийж, хайгуулын 453 цооног өрөмдөх төлөвлөгөө боловсруулж, хайгуулын ажилд 827 сая ам.долларыг зарцуулах бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд 31 сая ам.долларыг зарцуулахаар төлөвлөсөн зэрэг нь нэлээн томоохон хөрөнгө оруулалттай ажил юм.

эх сурвалж: www.pam.gov.mn
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ