ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-04-26   12:28:23   55909   0
  Баянзүрх дүүргийн 44-р сургуулийн сурагч Б.Нямдаваа: Маргаан будилаангүй сайхан тэмцээн болж байна
Өсвөрийн жүдогийн аварга шалгаруулах тэмцээнд хаанаас ирж оролцож байна бэ. Ямар жинд барилдаж байна?
- Улаанбаатар хотоос ирж оролцож байна. Бид 20-уулаа ирсэн. Би 30 кг жинд барилдаж байна. Эхний 16 тойргийн барилдаанд давчихаад орж ирж байна. 8-д үлдэх барилдаанд орно.
Тэмцээний зохион байгуулалт хэр болж байна?
- Зохион байгуулалт маш сайхан болж байна. Ямар ч маргаангүй шүүгч нар нь маш сайн шүүж байна.
Хаана байрлаж байна? Тамирчид хэр тухтай байна?
- Бид цогцолбор 2-р сургуулийн дотуур байранд байрлаж байна. Тамирчид хүүхдүүд амжилт үзүүлэх бүх боломжоор хангаж өгсөн байна. Өдөрт 3 хоолтой ая тухтай сайхан байна.
СЭДЭВ : Ярилцлага