ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-04-26   12:24:36   56016   0
  Дорноговь замын үүд 2-р сургуулийн биеийн тамирын багш А.Мөнхбат: Аймгийн удирдлага, БТСГ-ын хамт олон, Увсынханд баярлалаа
- Өсвөрийн жүдогийн аварга шалгаруулах тэмцээнд хаанаас ирж оролцож байна бэ?
Эх орны өмнөд хил болох Дорноговь аймгаас ирж оролцож байна. 27, 30 кг-ийн 2 тамирчинтай ирсэн. Хүнд жинд 1 охин ирэх байсан ч чөлөөт бөхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн давхцаад ирж чадсангүй.
- Тэмцээний зохион байгуулалт хэр болж байна? Хаана байрлаж байна бэ?
Манайх цогцолбор 1-р сургуулийн дотуур байранд байрлаж байна. Зохион байгуулалт үнэхээр сайхан байна. Байр, хоол цаанаасаа өдрийн 4 хоолтой ая тухтай сайхан байна.
Тэмцээнд ирсэн багш, сурагчид сэтгэл хангалуун байна. Тэр холоос ирээд Увс аймгийн хөгжлийг хараад биширч байна. Зам, талбай сайтай бүтээн байгуулалттай сайхан аймаг байна. Тэмцээний зохион байгуулалт маш сайн байна. Увсынхан аймгаараа, байгууллага иргэдээрээ хөдөлсөн сайхан тэмцээн болж байна.
Энэхүү улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг сайхан зохион байгуулж байгаа танай аймгийн удирдлага, БТС-ын газарт, нийт иргэдэд нь баярлаж байгаагаа илэрхийлж байна.
СЭДЭВ : Ярилцлага