ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-03-17   11:04:02   55571   0
  Увсын оюутнууд Тайванийн Жунхуа их сургуульд суралцах боломж нээгдлээ
Увс аймаг БНХАУ-ын Тайвантай олон талаар хамтран ажиллаж байгаа. Увс аймаг, Тайванийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Увсын брэнд чацарганыг дэлхийн зах зээлд гаргах боломж бүрдсэн. Харин одоо Тайван улсад дэлхийн боловсролыг эзэмших боломж Увсын оюутан залуусын өмнө нээгдэж байна. БНХАУ-ын Тайванийн “Тайван Монголын боловсрол, эрүүл мэнд, бизнесийг дэмжих нийгэмлэг”-ийн дэд зөвлөлийн дарга Хун Хоу Мин, Тайванийн Жунхуа их сургуулийн Олон нийттэй харилцах албаны дарга профессор Сиэ Хун Ниан нар Увс аймагт ажиллаж, Увс аймгийн оюутнуудыг Тайван улсад суралцуулах талаар Увс нутгийн хөгжлийн хөтөч ТББайгууллага, Жунхуа их сургуультай гэрээ байгууллаа. Ийнхүү хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар ээлжит хичээлийн жилд 80 дээш хувийн үнэлгээтэй суралцаж чадвал тэтгэлэгт хамрагдах боломж бүрдэж байгаа юм. Тайванийн Жунхуа их сургуульд манай аймгийн 50 хүртэл оюутан инженер, технологийн чиглэлээр суралцана. Тус сургуульд элсэхээр хүсэгчдийн материалыг энэ оны 4-р сарын 10-аас өмнө Жунхуа их сургуульд хүргүүлэх юм байна. Элсэхийг хүсэгчид аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-т хандан хүсэлтээ гаргах юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.chu.edu.tw цахим хуудас болон аймгийн ЗДТГ-ын 216 тоотод ирж авах боломжтой юм.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ