ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Сайтын бүтэц
ДЭЭД ЦЭС:
• Нүүр
• Танилцуулга
o Аймгийн тухай
o Бахархал
o Брэнд бүтээгдэхүүн
o Түүх соёл
• ЗДТГ
o Байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги
o Бүтэц зохион байгуулалт
o Дотоод журам
• Бүтээн байгуулалт
o Дэд бүтэц
• Мэдээ
o Зар
o Нийтлэл
o Цаг үеийн мэдээ
o Ярилцлага
• ТАСЗөвлөл
o Зөвлөгөө
o Мэдээ мэдээлэл
o Сонгон шалгаруулалт
o Үйл ажиллагаа
• Төсөл хөтөлбөр
o Олон улсын
o Засгийн газрын
o Орон нутгийн
• Байгууллага
o Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
o Биеийн тамир, спортын газар
o Болосрол, соёл, урлагийн газар
o Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
o Увс аймаг дахь Гаалийн газар
o Мэргэжлийн хяналтын газар
o Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс
o Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
o Онцгой байдлын газар
o Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
o Статистикийн хэлтэс
o Улсын бүртгэлийн хэлтэс
o Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
o Татварын хэлтэс
o Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
o Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
o Цагдаагийн газар
o Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
o Шүүхийн шинжилгээний алба
o Орон нутгийн өмчийн газар
o Эрүүл мэндийн газар
o Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
o Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба
• Сум
o Баруунтуруун
o Бөхмөрөн
o Давст
o Завхан
o Зүүнговь
o Зүүнхангай
o Малчин
o Наранбулаг
o Өлгий
o Өмнөговь
o Өндөрхангай
o Сагил
o Тариалан
o Түргэн
o Тэс
o Ховд
o Хяргас
o Цагаанхайрхан
o Улаангом
ЗҮҮН ЦЭС:
• ЗДТГ-ЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
o Төсөв санхүү
o Хүний нөөц
o Үйл ажиллагаа
o Бараа, үйлчилгээ
• ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
o Журам дүрэм
o Засаг даргын захирамж
o ЗДЗ-ийн хурлын шийдвэр
o ИТХ-ын тогтоол
o ЗДТГ-ын даргын тушаал
• ШИЛЭН ДАНС
o Аймгийн төсөв
o Аудитын дүгнэлт
o Концесс
o Санхүүгийн тайлан
o Төсвийн өөрчлөлт
o Төсөл хөтөлбөр
o Сарын гүйцэтгэлийн тайлан
• ФАЙЛЫН САН
o Статистикийн мэдээ
o Файл
o Тайлан мэдээ
o Дүрэм журам
o Албан даалгавар