ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн талаарх мэдээ, судалгаа
Баруунтуруун сум:

1. Онийн давааны ар бэлийн хос хүн хөшөө
2. Хар цагаан усны хадны зураг
3. Шарын хүн хөшөө

Бөхмөрөн сум:

1. Жигэртэй арчит харын хадны зураг
2. Улаан хадны зураг
3. Шар булгийн рашааны бичигт хад
4. Ямаатын хадны зураг
5. Козын улааны хүн хөшөө
6. Улаан сайгийн Нарангийн хиргисүүрийн дэргэд унасан хүн хөшөө
7. Баадайн салааны буган чулуунууд
8. Шанагын Руни бичигт хөшөө

Давст сум:

1. Енхэлдгийн бэлд хадны зураг
2. Адарганы бөгс, Ёндоны буйрт хадны сүг зураг
3. Ааргийн чөдөн халх / Цэвээний өвөлжөөд / хадны сүг зураг
4. Шар толгойн баруун Магнайн буйрын хадны зураг
5. Бор нурганы хүн хөшөө
6. Бургастайн хадны зураг
7. Ханан хадны зураг
8. Их заагийн буган чулуу
9. Тэхтийн хадны зураг
10. Мөнгөт цахирын хадны зураг

Завхан сум:

1. Дааган дэлийн шүүтэд / гозгор / хадны зураг
2. Хойт сээрийн ташуу / Соёод / бичээс
3. Мөн холбоод зураг
4. Хөшөөтийн хөшөөнүүд / тэнд бурхан бий /
5. Бувуугийн хадны зураг

Зүүнговь сум:

1. Майнт эргийн дурсгал

Зүүнхангай сум:

1. Агар тагийн улаан дэлийн хүн хөшөө
2. Хожуулт, цэцэрлэгийн хүн хөшөө
3. Улаан хясланы буган чулуу
4. Өлөнгийн хадны зураг
5. Зураагийн улаан хадны зосон зураг
6. Сээрийн өврийн хадны зураг
7. Хүрдлэгийн хүн хөшөө
8. Далан булагийн хөшөө
9. Шивэртийн хөх толгойн хадны сүг зураг
10. Гурван бэрхийн хадны зураг

Малчин сум:

1. Улаан толгойд 3 хүн хөшөө
2. Улаан хаданд 10 гаруй хүн хөшөө
3. Сэрүүн бор толгойд хөшөөнүүд
4. Хүрэмийн бэлд хөшөөнүүд
5. Хэлэлцээнд 2 хүн хөшөө
6. Бэрхэд тэг гортигтой хөшөө
7. Наран бэлд / наран савх / Зууний Нийдэний өвөлжөөний ойролцоо 2 төрлийн тамгатай чулуу
8. Бугат хад / хар адарганд зураг /
9. Самбуудоржийн өвөлжөөнд олон хадны зураг
10. Иргийн хутагт 1 хүн хөшөө
11. Утбулгийн эхэнд 1 хүн хөшөө
12. Майхан ууланд Зээрд морины бууц, тамгат хад уулын бэлд 200 гаруй хадны зураг
13. Цоморхойн худгийн хүн хөшөө

Наранбулаг сум:

1. Модон овоон баруун талд / цагаан хөшөө / 2 хүн хөшөө
2. Цахиурын адаг цагаагчуудад хадны зураг
3. Тогтохын шилийн мөнгөтийн зураг
4. Майханы баруун хөлд хадны зураг
5. Шилийн хар толгой / Охидойн өвөлжөөнд / хадны зураг
6. Хужиртын эхэн заагт хүн хөшөө
7. Хөшөөн эхэнд 3 хүн хөшөө
8. Цахиур мушгуйн эхэнд хүн хөшөө
9. Жаажаан хөтөлд 2 хүн хөшөө, тамгатай чулуу
10. Мөстийн эхэнд хадны зураг
11. Таринчийн хамарт 2 хүн хөшөө
12. Машийн амны модот сайд хадны зураг
13. Саравхын зурагт толгойд хадны зураг

Өлгий сум:

1. Бурхадын улаанд хадны сүг зураг
2. Хөх үзүүрийн хадны зураг
3. Хүрэн үзүүрийн хадны зураг
4. Сондуултын аманд хадны зураг

Өмнөговь сум:

1. Зүлэгтийн амны эх Шар түнгээн хөшөө
2. Бичигтийн гурван хөшөө
3. Орлогын хүрэн бэлчирийн хадны зураг
4. Улиастайн шилийн зураг
5. Хөх хулхийн хөндийн хүүшийн хадны зураг
6. Улиастайн шар цэхээн дээд чөлөөний эхэн хясаанд эртний хүний оромж бууц бий
7. Тасархайн бичээс / шар булагийн онц /
8. Алагийн гэзгээн бичээс
9. Балбархайн хадны бичээс
10. Пайз толгойн хүн хөшөө
11. Хагийн улаан толгойн буган чулуунууд

Өндөрхангай сум:

1. Нарийн саальтын хүн хөшөө
2. Хөхийн өвөр оройд маш олон хадны сүг зураг
3. Цалуугийн захын бөөрөнхий хар чулуун зураг / талын худаг, Жамбалрагчаагийн бууц /
4. Батсайханы цахиртын хадны зураг
5. Донгоон баруун өтөгт хадны зураг
6. Баруун голын байцад хадны сүг зураг
7. Батсайханы мод толгойд 2ш хүн хөшөө
8. Мараатад хадны зураг
9. Зүүн голын хүн хөшөөнүүд

Сагил сум:

1. Цагаан ендэртийн хадны сүг зураг, хүн хөшөө
2. Шар хадны сайгийн хүн хөшөө
3. Цагаан голд хөх давааны атар, хэцүү хөтөлд хадны зураг
4. Цагаан өтөгийн хадны зураг
5. Харгайтын хадны зураг / бураатын /
6. Можоо бужаагийн хадны зураг
7. Турагийн хадны зураг

Тариалан сум:

1. Зүүн шилийн хар толгойд зураг
2. Баруун арцат хоод зураг
3. Шар гэр- тээлийн боомд хүн хөшөө
4. Цагаан хөтөлд хүн хөшөө
5. Цагаан хамрын хойд эрэгт хүн хөшөө
6. Бургастайн хойд заагт хүн хөшөө
7. Мянган довтын усны хойд дэнжид хүн хөшөө
8. Орлогын голын хүрэнгийн өвөлжөөний доод аманд зураг
9. Тахилтын бөгс сайгийн аманд хадны зураг
10. Хорхойтын заагт хүн хөшөө
11. Жинсээн цахирт хадны зураг
12. Хашаатын соронзонт хөшөө
13. Сарлагтын амны хадны зураг
14. Баруун зуслангийн зураг хаднууд
15. Хүрэнгийн гануугийн зураг
16. Хоо овоотын хэвд хүн хөшөө
17. Намирын эх хүрэн толгойн хүн хөшөө
18. Их шар бүрдийн хөшөөн гэсэнд хүн хөшөө
19. Хөх халхын хадны зураг
20. Халхайтын дэнжийн хүн хөшөө
21. Хархираа Түргэний бэлчирийн хүрэн үзүүрийн хадны зураг
22. Мэдээний салаанд хадны зураг
23. Хойд хужиртын адагт буган чулуу
24. Цоморхойн худгийн хүн хөшөө

Түргэн сум:

1. Живэртэйн цагаан дэнжийн буган чулуу
2. Борогчид шагшит / нарийн амны эхэнд / хүн хөшөө, зурагнууд
3. Улаан начны хүн хөшөө
4. Овоон усанд хүн хөшөө
5. Живэртэй хоо хульхид хүн хөшөө / Харзын амны эхэн адагт /
6. Живэртэйн боохондойн хүн хөшөө / хэвийн хойд талд /
7. Нарийн салаан үнгэлцэг өтөгийн мухарт хадны зураг
8. Улаан хөшөөтөд буган хөшөө
9. Хавцалын мөст аманд хадны сүг зураг
10. Бунийн өвөлжөө, Овоотын заагт хадны сүг зураг / мөн заагт хүн хөшөө
11. Шургадгийн сай өөдлөөд хүн хөшөө, хадны зураг бий
12. Шар хоолойн эхэнд хадны зураг / Төмөр цоргын урьд салаа /
13. Илжгэний гэсэнд хүн чулуу / хугарч унасан байгаа /
14. Бургастайн эхэн дэнжийн хүн хөшөө

Ховд сум:

1. Голын эхний хадны зураг
2. Хайрханы хадны зураг
3. Сумын төвийн урд 2 хүн хөшөө
4. Ёл хөндлөн усанд хүн хөшөө
5. Хар дэлтийн хойд талд хүн хөшөө
6. Шиврийн сай / Цэнгүүдийн хаваржааны хойд талд сайгийн бөөрөнхий чулуунд / хадны зураг
7. Ховд голын дагуу хадны зурагнууд
8. Ёлын булагт хүн хөшөө
9. Шиврийн голын урд Баянтайн талын хаданд зураг / голын бөөрөнхий чулуунуудад /
10. Оторын өмнө / цагаан хөтлийн 41-ийн урд / хаданд зураг
11. Хар дэлийн хойд талд хүн хөшөө
12. Саваан цагаан хөтөлд хүн чулуу
13. Хатуугийн өвдгийн хүн чулуу
14. Нуур булгийн хадны зураг
15. Шиврийн голын хусны эхний хүн хөшөө

Хяргас сум:

1. Хөшөөтийн хоо толгойн хадны зурагнууд
2. Ачитын худаг / Цахир мушгуйн буйрт / хадны зураг
3. Тагийн булагт хүн хөшөө, буган чулуу
4. Улаан булаг Баянголын 2 хүн хөшөө
5. Булган хангайн марзын хадны зураг
6. Байцаан голын бугат амны зураг
7. Хуучин зуслан чинтийн хүн хөшөө
8. Цагаан голын адгийн хадны зураг
9. Ахар цахирын мааньтын хөтөлийн хадны зураг
10. Байцаан голын дэнжийн хадны зураг
11. Хуучин төвийн хүн хөшөө
12. Да лам Цэрэнчимэдийн хөшөө
13. Баянголын хашаатын тэрэм хадны зураг
14. Улаан хөшөөтийн хөшөө
15. Хөшөөтийн хүн хөшөө
16. Хуучин төв, Оцон хадны ар шилд бичигт хад бий
17. Хужиртын цэхээн хясаанд бичигт хөшөө
18. Цорготод хадны зураг
19. Шар хамар, тэмээн чулуунд зураг

Цагаанхайрхан сум:

1. Бяруу толгойд / Түргэний хойд захад унасан хөшөө дурсгал /
2. Хангилцгийн .. хадны зурагнууд
3. Халихын гурван нартын хадны зураг / Сайрын өтөг /
4. Улаан хөшөөтийн хүн хөшөө
5. Алагийн овооны бумбатын улаан толгойд тамгатай чулуу
6. Хөшөөтөд хүн хөшөө
7. Шодонгийн хормойн хүн хөшөө
8. Улаан айргийн хүн хөшөө
9. Нурамтын хадны сүг зураг

Улаангом сум:

1. Чандмань уулын эртний булшнууд
2. Чандманы хүн хөшөө
3. Огзомын хүн хөшөө, буган чулуу, хиргисүүр
4. Шар далын хүн хөшөө
5. Долоодойн, Уйгар, Түрэг бичээст хөшөө
6. Тэрэм хадны сүг зурагнууд