ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
14 2017-01-25 АЗДТГ-т бензин, шатахуун, шатах, тослох материал нийлүүлэх
13 2016-08-09 Увс аймгийн /Өндөрхангай, Зүүнхангай, Тэс, Бөхмөрөн, Хяргас, Ховд, Малчин, Завхан, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан/ сумдын сумын төвийн тохижилтын ажил гүйцэтгэх
12 2016-08-08 2016-Увс аймгийн нөөцөд өвс тэжээл нийлүүлэх
11 2016-08-04 Увс аймгийн Завхан сумын сургуулийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх
10 2016-05-24 Увс аймгийн Улаангом сумын зам дагуу хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх УВОЗ-01/2016
9 2016-04-27 Увс аймгийн Улаангом сумын зам дагуу хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх
8 2016-04-27 Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Шар ширэнгэд уулын ойжуулалт хийх ажил гүйцэтгэх
7 2016-04-26 Увс аймгийн Улаангом сумын Чандманы 1-р буудлаас 2-р буудал хүртэлх замыг сайжруулах ажил гүйцэтгэх
6 2016-04-26 Увс аймгийн Улаангом сумын Гашуун хорооллын чиглэлийн замыг засаж сайжруулах ажил гүйцэтгэх
5 2016-04-22 Увс аймгийн Улаангом сумын 4-р Сургуулийн гадна авто зогсоолын ажил гүйцэтгэх
4 2016-04-22 Увс аймгийн Улаангом сумын 1-р 48 айлын орон сууцны гадна авто зогсоолын ажил гүйцэтгэх
2 2015-11-23 Увс аймгийн Улаангом сумыг хяналтын камержуулалтын системд холбох тоног төхөөрөмж худалдан авах
1 2015-11-03 Увс аймгийн ахмадын сувилалын барилгын гадна цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний угсралтын ажил гүйцэтгэх