Бруцеллёз өвчний вакцинжуулалтын дараах дархлааны түвшин тогтоох ажил хийгдлээ

 • 64
 • 0
 • 2020-10-26

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 37
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 53
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 56
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 288
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 120
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 47
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 279
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 436
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 328
 • 0
 • 2020-09-30

Бруцеллёз өвчний вакцинжуулалтын дараах дархлааны түвшин тогтоох ажил хийгдлээ

 • 64
 • 0
 • 2020-10-26

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 37
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 53
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 56
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 288
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 120
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 47
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 279
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 436
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 328
 • 0
 • 2020-09-30

Бруцеллёз өвчний вакцинжуулалтын дараах дархлааны түвшин тогтоох ажил хийгдлээ

 • 64
 • 0
 • 2020-10-26

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 37
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 53
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 56
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 288
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 120
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 47
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 279
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 436
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 328
 • 0
 • 2020-09-30

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос