Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай санал асуулга.

Тогтоолд нэмэлт оруулах  тухай санал асуулга

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дүгээр зүйлийн 18.2, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.    “Журам шинэчлэн батлах тухай” Увс аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 6/11 дугаар тогтоолын 1 дэх хэсэгт  “Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай гэснийг “Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ыг нэгдүгээр, Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгохыг хориглох байршлыг хоёрдугаар хавсралтаар гэж нэмэлт оруулсугай. 
2.     Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай тогтоолыг захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн дарга /У.Ганзориг/-д, хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Батсайхан/-д тус тус үүрэг болгосугай.  


ДАРГА         Э.НАСАНБАТ

 

Увс аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
 Хуралдааны 2020 оны ...... сарын ....-ны  
өдрийн... .... дугаар тогтоолын хавсралт
 
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгохыг хориглох байршил
1.    Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д зааснаас гадна дараах газарт хориглоно.
1.1.    Гэр хорооллын дунд болон айлын хашаанд баар ажиллуулж согтууруулах ундаагаар үйлчлэх
1.2.    Хүнсний болон барааны зах, тэдгээрийн байрлаж буй хашаанд,
1.3.    Шинээр орон сууцны зориулалт өөрчлөн ажил, үйлчилгээ явуулах хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд “Орон сууцны тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх заалтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглоно. 
1.4.    Авто вокзал

.....о0о.....
 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
20
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур 5 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: 18 ℃
Шөнө: 3 ℃
2020-09-24
Өдөр: 15 ℃
Шөнө: 2 ℃
2020-09-25
Өдөр: 13 ℃
Шөнө: 2 ℃
2020-09-26
Өдөр: 12 ℃
Шөнө: -1 ℃
2020-09-27

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос