Г.ШИНЭБАЯР: АТГ-ААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХАТУУ ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Г.ШИНЭБАЯР: АТГ-ААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХАТУУ ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

АТГ-ын ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллах үеэр тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Авлига, хүний эрх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Шинэбаяртай уулзаж, ярилцав.

-Та Авлига, хүний эрх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажилладаг юм байна. Ийм нэршилтэй албан хаагч бусад төрийн байгууллагуудад бараг байдаггүй. Чухам ямар чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг вэ?

-Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”, Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2018 оны А/121 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам”-д заасан эрх, үүргүүдийн дагуу Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.

-Эрх бүхий албан тушаалтан гэсэн үг үү?

-Тийм ээ. Манай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хувьд ЭБАТ буюу эрх бүхий албан тушаалтныг тусгайлан ийм чиг үүрэг оноож, ажил хариуцуулсан юм. Уг ажлын хүрээнд нийтийн албан тушаалтнуудаас гаргах ХАСХОМ, баталгааны маягт, нийтийн албанд нэр дэвшигчээс гаргасан ХАСУМ, мөн ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд гаргасан мэдэгдэл, тайлбарт холбогдох мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв, бүрэн дүүрэн гаргаж өгсөн эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг.

Мөн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, нийтийн албан тушаалтанд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

-Танай аймагт нийтийн албан тушаалтнуудын ХАСХОМ бүртгэж, хадгалж, хянаж ажиллахад ямар онцлог асуудал байна вэ?

-Аймгийн хэмжээнд Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах 235 нийтийн албан тушаалтан Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргадаг бөгөөд дээрх албан тушаалтнуудад мэдүүлэг, урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбар гаргах талаар зөвлөгөө, заавар өгч ажилладаг. Мөн харьяа салбар, нэгжийн 28 эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.

Увс аймгийн хэмжээнд Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-ийг  АТГ-аар хянуулсны дараа томилж хэвшсэн.

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах нийтийн албан тушаалтнууд Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчлэн гаргаж өгөх үүрэгтэй.  Дээрх хууль тогтоомжийн хүрээнд мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийг хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв гаргуулан авах ажлыг харьяа салбар, нэгжийн эрх бүхий албан тушаалнуудынхаа хамтаар түргэн шуурхай  зохион байгуулж, хяналт тавин ажиллаж байна.

-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Увс аймгийн хэмжээнд ажил хариуцсан хүний хувьд ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа вэ?

-Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/750 дугаар захирамжаар Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний дагуу Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр түлхүү анхаарч байна.

Орон нутгийн  телевизүүд болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтийг соён гэгээрүүлэх чиглэлийн мэдээ, дүрс бичлэг, шторк зэргийг тогтмол цацаж ажилладаг. Иргэд, олон нийтийг соён гэгээрүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийг ухуулан таниулснаар авлигаас урьдчилан сэргийлж, тэдэнд авлигыг үл тэвчих үзлийг суулгахад чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. 

-АТГ-аас Увс аймагт Зөвлөмж хүргүүлсэн. Зөвлөмжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар ажил, арга хэмжээ авч байна вэ?

-АТГ-ын хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг 2018 онд Увс аймагт ажиллаж 12 чиглэлээр зөвлөмж ирүүлсэн. Дээрх зөвлөмжийг сум, байгууллага бүрт хүргүүлж, дурдагдсан зөрчлийг давтан гарахгүй байхад хатуу анхаарч, цаашид байгууллагын ажлын төлөвлөгөөнд тусган, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  сум, байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг нь газар дээр нь шалгах, биелэлтийг гаргуулах зэргээр тогтмол хяналт тавьж, уялдаа холбоотой ажиллаж байна. Үүний үр дүнд 2019 он гарснаар аймгийн хэмжээнд зөвлөмжид дурдагдсан зөрчлүүд  давтагдан гараагүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.

Эх сурвалж:https://www.iaac.mn/Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Ялимгүй цас
-11
Өдрийн салхины хурд 6 м/с
Шөнийн темпратур -17 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: -11 ℃
Шөнө: -18 ℃
2019-12-08
Өдөр: -10 ℃
Шөнө: -18 ℃
2019-12-09
Өдөр: -11 ℃
Шөнө: -18 ℃
2019-12-10
Өдөр: -11 ℃
Шөнө: -18 ℃
2019-12-11

Увс аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

 • 20
 • 0
 • 2019-12-06

УВС АЙМГААС ТАТАГДСАН ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХИЛИЙН ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

 • 96
 • 0
 • 2019-12-03

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙГ УГТАЖ “ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙ- ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 • 58
 • 0
 • 2019-12-29

“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ХАРИЛЦАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 40
 • 0
 • 2019-11-21

УЛААНГОМ СУМЫН 12-Р БАГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ “УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК УЛСЫН ТӨСВИЙН 349 САЯ ТӨГРӨГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭН УЛСЫН КОМИССТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

 • 65
 • 0
 • 2019-11-29

УЛААНГОМ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 4-Р СУРГУУЛИЙН ӨВЛИЙН СПОРТЫН ТАЛБАЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ УЛСЫН ТӨСВИЙН 97 САЯ 195 МЯНГАН ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР “ЖАНГАР-ОД” ХХК ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭН 2019 ОНЫ 11 САРЫН 19-НЫ ӨДӨР УЛСЫН КОМИССТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

 • 55
 • 0
 • 2019-11-19

ХЯРГАС СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР, ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫГ УЛСЫН ТӨСВИЙН 346 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ТҮГЭЭМЭЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК ГҮЙЦЭТГЭН 2019.11.18-НИЙ ӨДӨР УЛСЫН КОМИСС АЖИЛЛАЛАА.

 • 44
 • 0
 • 2019-11-19

УВС АЙМАГ УЛААНБААТАР ХОТТОЙ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМААР БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО.

 • 32
 • 0
 • 2019-11-14

“ОЙРАД ХӨГЖИМТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТР”-ЫН 47 ДАХЬ ЖИЛИЙН ӨВӨЛ ЦАГИЙН ҮЗВЭРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

 • 34
 • 0
 • 2019-11-19

"ИРГЭНИЙ АНДГАЙ"-ӨРГӨХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО.

 • 50
 • 0
 • 2019-11-26

Татварын багц хуулийн шинэчлэл 2020 оноос хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан дагалдан батлагдах журмын төслийг олон нийтэд танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авах ажлыг зохион байгуулав.

 • 30
 • 0
 • 2019-12-04

2020 оноос хэрэгжиж эхлэх Татварын багц хуулийн дагалдан батлагдах журмын төслийг олон нийтэд танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авах ажил явагдаж байна.

 • 89
 • 0
 • 2019-10-25

Төрийн өмчтэй холбоотой журам, эрх зүйн акт тэдгээрт орсон шинэчлэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

 • 155
 • 0
 • 2019-11-18

"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" зохион байгуулав.

 • 374
 • 0
 • 2019-10-21

НҮБ-ЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН МОД ТАРИЛАА

 • 392
 • 0
 • 2019-10-21

АРЬС ШИРНИЙ САЛБАРЫНХАН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛАА ХЭЛЭЛЦЭЖ БАЙНА

 • 364
 • 0
 • 2019-10-21

УВС ТҮНШЛЭЛ-2019 ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

 • 352
 • 0
 • 2019-10-18

УВС АЙМГИЙН МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

 • 777
 • 0
 • 2019-10-18

ЯВУУЛЫН АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 • 280
 • 0
 • 2019-10-18

“ШУВУУ ҮРГЭЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ” БҮТЭЭЖЭЭ

 • 232
 • 0
 • 2019-10-18

ХБИ -ийн өдөр

 • 33
 • 0
 • 2019-12-04

УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ БӨХМӨРӨН СУМЫН “СУМ СУРТАЛЧИЛАХ-СОЁЛЫН ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 • 21
 • 0
 • 2019-10-17

Увс аймгийн малчдын зөвөлгөөн амжилттай зохион байгуулагдаж "Улсын аварга малчдын зөвлөл" байгуулагдлаа"

 • 33
 • 0
 • 2019-10-28

Хавчуу, Гануу, Хэвийн эхний гүүрний зам засаж сайжруулах ажил хийгдлээ.

 • 48
 • 0
 • 2019-11-18

Тэс сумын ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт

 • 95
 • 0
 • 2019-11-21

Өмнөговь сумын УЗАШХороо нь аймгийн УЗХороотой хамтарч, МУЗН-ийн 80 жилийн ойг, суманд тэмдэглэх хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

 • 203
 • 0
 • 2019-11-14

" Багш солилцоо " " Tуслах багш солилцоо" " Tогооч солилцоо " хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

 • 178
 • 0
 • 2019-11-13

улсын төсвийн хөрөнгөөөр баригдсан шинэ соёлын төв ашиглалтанд ороход бэлэн боллоо.

 • 258
 • 0
 • 2019-11-07

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж ашиглалтанд орлоо

 • 291
 • 0
 • 2019-10-29

Өмнөговь сумын "Хүүхэд-бидний гэрэлт ирээдүй " хүүхдийн 5-р чуулганыг амжилттай зохион байгууллаа.

 • 310
 • 0
 • 2019-10-24

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос