БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

БОАЖЯам, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Даян дэлхийн байгаль орчны сан хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь төслийн дэмжлэгтэйгээр, аймгийн МХГазартай хамтран биологийн нөхөн сэргээлтийн онол, практик хосолсон сургалтыг Хотгорын уурхайг түшиглэн 2018 оны 6-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтад МХГ-ын байцаагч, ашиглалт, хайгуулын талбай бүхий сумуудын байгаль орчны байцаагчид, Хотгор, Эрчим Баян-Өлгий уурхайн төлөөллүүд оролцлоо.

Увс аймгийн хэмжээнд хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг дутуу хийдэг, нөхөн сэргээлтийг холбогдох хууль тогтоомж стандарт шаардлагын дагуу хийдэггүй, нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт шинжилгээ, мониторинг хийдэггүйгээс газрыг дахин хөндөх, ургамал ургахгүй байх, тухайн бүс нутагт тохиромжгүй ургамал тарих зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой сургалт боллоо.

БОАЖЯам, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Даян дэлхийн байгаль орчны сан хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь төслийн дэмжлэгтэйгээр, аймгийн МХГазартай хамтран биологийн нөхөн сэргээлтийн онол, практик хосолсон сургалтыг Хотгорын уурхайг түшиглэн 2018 оны 6-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтад МХГ-ын байцаагч, ашиглалт, хайгуулын талбай бүхий сумуудын байгаль орчны байцаагчид, Хотгор, Эрчим Баян-Өлгий уурхайн төлөөллүүд оролцлоо.

Увс аймгийн хэмжээнд хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг дутуу хийдэг, нөхөн сэргээлтийг холбогдох хууль тогтоомж стандарт шаардлагын дагуу хийдэггүй, нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт шинжилгээ, мониторинг хийдэггүйгээс газрыг дахин хөндөх, ургамал ургахгүй байх, тухайн бүс нутагт тохиромжгүй ургамал тарих зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой сургалт боллоо.Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Ялимгүй цас
-9
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур -17 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: -10 ℃
Шөнө: -19 ℃
2018-11-20
Өдөр: -8 ℃
Шөнө: -16 ℃
2018-11-21
Өдөр: -7 ℃
Шөнө: -16 ℃
2018-11-22
Өдөр: -7 ℃
Шөнө: -16 ℃
2018-11-23

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос