Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

     Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2018 оны Сургалтын төлөвлөгөө дагуу Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан зүүн бүсийн мэргэжилтнүүдийг туршлага судлах бүсийн сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Увс аймгийн 5 удаагийн аварга, Улсын тэргүүний анхны сум Ховд суманд зохион байгууллаа.

     Сургалтаар Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, туслгамдаж буй асуудлууд, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар, Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний хэрэгжилтийн явц, цаашид анхаарах асуудлууд, Өрхийн мэдээллийн сангийн судалгааны ажлын явц, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, хүүхдийн мөнгөний олголт, шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл солилцлоо.

     Мөн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр Ховд суманд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ, ажил үйлчилгээтэй танилцлаа.

Бүрдүүлэх материал
1цу Татаж авах
2хувийн өргөдөл Татаж авах

Цахим холбоос