Төрийн үйлчилгээ

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

/ жирэмсний  сартайгаас эхлэн 5 сарын хугацаанд сар бүр 40,000 ₮/

Бүрдүүлэх материал
1Багийн Засаг даргын тодорхойлолт Татаж авах
2Жирэмсэн үеийн хяналтанд орсон тухай өрхийн эмнэлгийн тодорхойлолт
3Тэтгэмжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл

Цахим холбоос