Увс аймгийн
нэгдсэн сайт

Uvs province
portal site

Төрийн үйлчилгээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хариуцсан мэргэжилтэн: Х.Дэлгэрмаа

Утасны дугаар: 70454742

Е-Mail хаяг: delgermaa.kh@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал

Хариуцсан мэргэжилтэн: ДЛхамхүү

Утасны дугаар: 70453620

Е-Mail хаяг: Lkhamkhuu.d@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр
2 Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
3“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь
4Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
5Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт
6Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
7 Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх) анкет татах Татаж авах