Бөхмөрөн

Мэдээ мэдээлэл

“Уул уурхайн шийдвэр гаргалтанд орон нутгийн иргэдийн оролцоо” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Уул уурхайн шийдвэр гаргалтанд орон нутгийн иргэдийн оролцоо” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

2019-01-15

Дэлхийн байгаль хамгаалах Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран “Уул уурхайн шийдвэр гаргалтанд орон нутгийн иргэдийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг иргэд, уул уурхайн компиануудыг хамруулан 4 удаа сургалт явуулж уурхайнуудтай хамтран ажиллах гэрээнд тусгах саналуудыг иргэдээс авч эрэмбэлэн “Хамтын ажиллагааны хороо”-гоор хэлэлцэн 2 уурхайгаар 2018 онд хийж гүйцэтгүүлэх хөрөнгө оруулалтын 12 ажлыг…

Бөхмөрөн суманд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажиллууд

Бөхмөрөн суманд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажиллууд

2019-01-14

Бөхмөрөн суманд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажиллууд

Бөхмөрөн сумын Хар алтат багийн төв Сагсан бөмбөгийн талбайтай боллоо.

Бөхмөрөн сумын Хар алтат багийн төв Сагсан бөмбөгийн талбайтай боллоо.

2019-01-03

Уул уурхайн "Хамтын ажиллагааны гэрээ"-нд тусгагдсан Хар алтат багийн төвийн Сагсан бөмбөгийн талбайг орон нутаг хүлээн авлаа. Энэхүү талбай нь хөдөө сумын малчид чөлөөт цагаараа спортоор хичээллэх, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нөхцөл боломжийг бий болголоо. Ажлыг Б.Мөнхжаргал захиралтай "Таван цэрэг" ХХК чанартай сайн хийж гүйцэтгэлээ. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Цаашдаа…

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төвийг бүрэн камержууллаа. Төрийн үйлчилгээ ил тод ард иргэдийн хяналтанд явагдах нөхцөл боломж бүрдлээ. Хийж гүйцэтгэсэн Увс сонор мэлмий ХХК -д ажлын өндөр амжилт хүсье.

Хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төвийг бүрэн камержууллаа.

2019-01-03

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төвийг бүрэн камержууллаа. Төрийн үйлчилгээ ил тод ард иргэдийн хяналтанд явагдах нөхцөл боломж бүрдлээ. Хийж гүйцэтгэсэн Увс сонор мэлмий ХХК -д ажлын өндөр амжилт хүсье.

Бөхмөрөн сумын мал сүрэг өмнөх оноос 6727 тоо толгойгоор өссөн байна.

Бөхмөрөн сумын 2018 оны жил эцсийн мал тооллогын ажил дуусаж нэгдсэн дүнгээ гаргалаа

2019-01-02

Жил эцсийн мал тооллого 12-р сарын 07-оос 17 ны хооронд явагдаж дүн мэдээ гарлаа Мал сүрэг сумын дүнгээр өмнөх оноос 6727 толгой малаар өссөж нийт 141223 толгой мал тооллогдсон . Тэмээ 11, Адуу 4707, Үхэр 7179, Хонь 62645, Ямаа 66579 тус тус тоологдсон байна . Сумын хэмжээнд нийт 25 малчин…

"Техникийн нэг өдөр" арга хэмжээ зохион байгууллаа.

2018-12-18

Сумын "Техникийн нэг өдөр” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээний үеэр зөрчилгүй жолооч, мотоциклийн уран жолоодлого, АХА тэмцээн гэсэн 3 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү арга хэмжээнд 48 мотоцикль, 31 авто машин /жолооч нар/, 150 гаруй иргэн оролцож зөрчилгүй жолооч-3, мотоцкил уран жолооч-3, хуулийн АХА тэмцээний ялагч-3…

Сумын ЭМТ шинэ Эхо аппараттай боллоо.

Сумын ЭМТ шинэ Эхо аппараттай боллоо.

2018-12-18

Бөхмөрөн сумын ЭМТ-д ОНХС-ийн хөрөнгөөр ЭХО АППАРАТ-тай боллоо. Гүйцэтгэгч: “Жавхлан төгөлдөр наран” ХХК Санхүүжилт: 9.0 сая төг

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хэвийн эхэн дахь гүүр засварлав.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хэвийн эхэн дахь гүүр засварлав.

2018-12-17

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хэвийн эхэн дахь гүүр засварлав. Гүйцэтгэгч: Иргэн В.Батмөнх санхүүжилт: 2.0 сая төг

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Бялдаржуулалтын тоног төхөөөрөмжтэй боллоо.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Бялдаржуулалтын тоног төхөөөрөмжтэй боллоо.

2018-12-14

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Бялдаржуулалтын тоног төхөөөрөмжтэй боллоо. Гүйцэтгэгч: BIZGIFT ХХК Санхүүжилт:13.5 сая төг Гүйцэтгэл :12.7 сая төг

Хүүхэд залуучуудын амралтын хүрээлэн

Хүүхэд залуучуудын амралтын хүрээлэн" барих ажил хийгдэж байна

2018-12-14

Бөхмөрөн суманд "Хүүхэд залуучуудын амралтын хүрээлэн" барих ажил хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч: Суман өргөө ХХК Санхүүжилт: ОНХС-ийн 45 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийгдэж байна.

Гурван жигэртэй багийн нутагт Юнителийн сүлжээ суурьлууллаа.

Гурван жигэртэй багийн нутагт Юнителийн сүлжээ суурьлууллаа.

2018-12-14

Гурван жигэртэй багийн нутагт Юнителийн сүлжээ суурьлууллаа. Санхүүжилт: 150 сая төгрөг

Гурванжигэртэй багийн Модон овоо нэртэй газар инженерийн хийцтэй худаг баригдаж байна.

Гурванжигэртэй багийн Модон овоо нэртэй газар инженерийн хийцтэй худаг баригдаж байна.

2018-12-12

Гурванжигэртэй багийн Модон овоо нэртэй газар инженерийн хийцтэй худаг баригдаж байна. Санхүүжилт: Улсын төсвийн 18.270.000 төгрөгийн санхүүжилттэй.

Цаг уурын өртөөтэй боллоо

Цаг уурын өртөөтэй боллоо

2018-12-12

Цаг уурын өртөөтэй болсноор малчид, хөдөлмөрчид цаг агаарын урьдчилсан мэдээг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой боллоо. Санхүүжилт: Улсын төсвийн 30 сая төгрөгийн санхүүжилт

Дотуур байрны их засварын ажил дуусаж хүлээлгэн өглөө

Дотуур байрны их засвар хийгдлээ

2018-11-26

Дотуур байрны их засварын ажил дуусаж хүлээлгэн өглөө. Санхүүжилт: 490 сая азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Дотуур байрны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл Санхүүжилт: 12.340. 500 төгрөг

Сумын төвд нэмэлт гэрэлтүүлэг суурьлууллаа.

Сумын төвд нэмэлт гэрэлтүүлэг суурьлууллаа.

2018-11-26

Сумын төвд нэмэлт гэрэлтүүлэг /1000 м/ суурьлууллаа. Санхүүжилт: Аймаг орон нутгийн дэмжлэг 25 сая төгрөг Гүйцэтгэгч: Ганзол ХХК

Бөхмөрөн сумын Нутгийн захиргааны ордоны барилгын ажил хуваарийн дагуу явагдаж байна.

Бөхмөрөн сумын Нутгийн захиргааны ордоны барилгын ажил хуваарийн дагуу явагдаж байна.

2018-11-22

Нутгийн захиргааны ордон Гүйцэтгэгч: Ман-оюу увс ХХК Санхүүжилт: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 650.000.000 төгрөг

Бөхмөрөн сумын албан байгууллага, ААН, айл өрх, замын хаягжуулалтыг шинэчилсэн.

Сумын хаягжуулалтыг шинэчиллээ.

2018-11-21

Айл өрхийн хаягжуулалтыг шинэчиллээ. Гүйцэтгэгч: Арвижих сүрвэй ХХК Санхүүжилт: ОНХС-ийн 5.5 сая төгрөгийн санхүүжилт

Сургууль ариун цэврийн байгууламжтай боллоо

Сургууль ариун цэврийн байгууламжтай боллоо

2018-11-14

Сургууль ариун цэврийн байгууламжтай боллоо. НҮБ-ийн Хүүхдийн сан Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ МОБИКОМ корпорациас санаачлан хэрэгжиж буй " Ариун цэвэр- Эрүүл ахуйн байгууламж" барих 80 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжлээ.

  Бөхмөрөн сумынхаа Улсын аварга, Аймгийн аварга, Сумын сайн малчдыг алдаршуулж

"Манлай малчин"-аар өргөмжлөх ёслолын үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

2018-11-02

Бөхмөрөн сумынхаа Улсын аварга, Аймгийн аварга, Сумын сайн малчдыг алдаршуулж "Манлай малчдын малгай, батламж" гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Сумын хэмжээнд Улсын аварга малчин -2, Аймгийн аварга малчин - 25, Сумын сайн малчин - 59 байна. Нийт малчид, иргэддээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж мал сүрэг нь 5 төрөлдөө өсөн үржихийн ерөөл…

Булгийн эхний зам гүүр засварлах, хаягжуулалт шинэчлэх ажил хийгдлээ

Булгийн эхний зам гүүр засварлах, хаягжуулалт шинэчлэх ажил хийгдлээ

2018-10-23

Булгийн эхний зам гүүр засварлах, хаягжуулалт шинэчлэх ажил хийгдлээ. Гүйцэтгэгч: Байшинт багийн иргэн Б.Тогтохжаргал Санхүүжилт: ОНХС-ийн хөрөнгийн 3.9 сая төгрөг

Улаангом

Үүлшинэ
-24
Өдрийн салхины хурд 3 м/с
Шөнийн темпратур -36 ℃
Шөнийн салхины хурд 3 м/с
Өдөр: -24 ℃
Шөнө: -37 ℃
2019-01-25
Өдөр: -23 ℃
Шөнө: -36 ℃
2019-01-26
Өдөр: -24 ℃
Шөнө: -36 ℃
2019-01-27
Өдөр: -22 ℃
Шөнө: -35 ℃
2019-01-28

2018 ОНЫ АЖЛААРАА ЗАВХАН СУМ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ

 • 16
 • 0
 • 2019-01-23

“СУРГУУЛЬ БОЛОН СОЁЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 21
 • 0
 • 2019-01-22

ИННОВАЦИЙН САНААГАА ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТУРШИХ, ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

 • 115
 • 0
 • 2019-01-22

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС ХУРАЛДЛАА

 • 12
 • 0
 • 2019-01-22

2019 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

 • 61
 • 0
 • 2019-01-18

УВС АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАЖ БАЙНА

 • 1464
 • 0
 • 2019-01-17

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

 • 75
 • 0
 • 2019-01-16

2019 ОНЫ ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛИЙГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, МЭДЭЭ ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ ДУУСЛАА

 • 66
 • 0
 • 2019-01-16

"БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ НЬ" ТӨСЛИЙН 2-Р ШАТ УВС АЙМАГТ ХЭРЭГЖИХЭЭР БОЛЛОО

 • 57
 • 0
 • 2019-01-15

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДААС ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД ТӨЛӨӨЛӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 • 187
 • 0
 • 2019-01-14

Цахим холбоос