7.1. Засаг даргын захирамж

#Акт №НэрОгноо
1А/34Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай2018-01-24
2А/35Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх тухай2018-01-24
3А/36Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд өмчлүүлэх тухай2018-01-24
4А/37Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-24
5А/38Зөвшөөрөл олгох тухай2018-01-24
6А/39Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-24
7А/40Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байраар шалгарсан байгууллагуудыг шагнах тухай2018-01-24
8А/31Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоо, зохион байгуулалт, дүрэм шинэчлэн батлах тухай2018-01-23
9А/32Улаангом сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт батлах тухай2018-01-23
10А/33Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2018-01-23
11А/27Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай2018-01-22
12А/28-А/30Дэмжлжг үзүүлэх тухай, Дансны үлдэгдлийг буцаан олгох, төвлөрүүлжх тухай2018-01-22
13А/23Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-01-18
14А/24Зорчигч үйлчилгээ, ачаа тээврийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах тухай2018-01-18
15А/25Аймгийн төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай2018-01-18
16А/20-А/22Хөрөнгө гаргах тухай2018-01-17
17А/15Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2018-01-16
18А/16-А/19Мэдээ, тайлангийн график батлан тухай2018-01-16
19А/11Сумдын Засаг даргын тамгын газрын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай2018-01-12
20А/12Өвөлжилт хүндэрсэн сумдад ажиллах ажлын хэсгийг томилох тухай2018-01-12

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос