Аймгийн төсөв - Батлагдсан төсөв

Аймгийн төсөв - Батлагдсан төсөв

Увс аймгийн 2020 оны батлагдсан төсөв, АИТХ-ын тогтоол
Увс аймгийн 2020 оны батлагдсан төсөв /байгууллагаар/
Увс аймгийн 2020 оны батлагдсан төсөв /эдийн засгийн ангиллаар/
Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 2019 оны батлагдсан төсөв /Эдийн засгийн ангиллаар/
Орон нутгийн төсөв 2019 он /Эдийн засгийн ангилал/
Аймгийн 2019 оны батлагдсан төсөв
Соёлын байгууллагуудын 2018 оны Батлагдсан төсөв
Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны Батлагдсан төсөв
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны батлагдсан төсөв
Сургуулийн өмнөх боловсролын 2018 батлагдсан төсөв
Тусгай зориулалтын 2018 оны Батлагдсан төсөв
Аймгийн 2018 оны батлагдсан төсөв
Аймгийн 2018 оны төсвийн зарлага -эдийн засгийн ангилалаар
Аймгийн 2017 оны төсвийн зарлага- эдийн засгийн ангилалаар


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос