Аймгийн төсөв - Тодотгосон төсөв

Аймгийн төсөв - Тодотгосон төсөв

Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай тогтоол
Сургуулийн өмнөх боловсролын 2017 оны тодотгосон төсөв
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2017 оны тодотгосон төсөв
Соёлын байгууллагуудын 2017 оны тодотгосон төсөв
Эрүүл мэндийн салбарын 2017 оны Тодотгосон төсөв
Тусгай зориулалтын 2017 оны тодотгосон төсөв /аймгийн дүнгээр , эдийн засгийн ангилалаар/
2017 оны 12-р сарын төсвийн тодотгол
2017 оны 5-р сарын төсвийн тодотгол


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос