Аймгийн төсөв - Сарын хуваарь

Аймгийн төсөв - Сарын хуваарь

2020 оны аймгийн төсвийн сар улирлын хуваарь
2019 оны жилийн төсвийн сар улирлын хуваарь
Төсвийн зарлагын сар улирлын хуваарийн өөрчлөлт 2018 оны 11 сард
Төсвийн зарлагын сар улирлын хуваарийн өөрчлөлт 2018 оны 9 сард
Аймгийн төсвийн сар, улирлын хуваарь 2018 он
2017 оны төсвийн сар улирлын хуваарь


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос