Төсвийн гүйцэтгэл - Санхүүгийн тайлан

Төсвийн гүйцэтгэл - Санхүүгийн тайлан

2018 оны Санхүүгийн нэгдсэн тайлан
Увс аймгийн 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2017 оны Санхүүгийн нэгдсэн тайлан
Төвсийн орлогын мэдээ 2017 он
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2016 оны аймгийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос