Төсвийн гүйцэтгэл - Аудитын дүгнэлт

Төсвийн гүйцэтгэл - Аудитын дүгнэлт

2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд төрийн аудит хийсэн дүгнэлт
2017 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд төрийн аудит хийсэн дүгнэлт
2016 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд төрийн аудит хийсэн дүгнэлт


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос