Төсвийн гүйцэтгэл - Хэтрэлт&Хэмнэлт түүний шалтгаан тайлбар

Төсвийн гүйцэтгэл - Хэтрэлт&Хэмнэлт түүний шалтгаан тайлбар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаарх төсвийн хэтрэлт хэмнэлт
2019 оны 3-р улирлын байдлаарх хэтрэлт хэмнэлт түүний шалтгаан тайлбар
2018 оны 3-р улирлын байдлаарх хэтрэлт хэмнэлт түүний шалтгаан тайлбар


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос