Төсвийн гүйцэтгэл - Гүйцэтгэлийн орлогын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэл - Гүйцэтгэлийн орлогын мэдээ

Аймгийн төсвийн орлогын мэдээ 2019 оны 9 сар
Аймгийн төсвийн орлогын мэдээ 2019 оны 2 дугаар сар


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос