Хөрөнгө оруулалт - ОНХС-ын төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалт - ОНХС-ын төлөвлөгөө

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2020 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалт
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ 2019 он
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ 2017 он


Сэтгэгдэл бичихХогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос