Онцлох мэдээлэл

Аймгийн ЗДТГ цаг үеийн мэдээ

Байгууллагуудын мэдээ

2019-01-16

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
2019 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө

2019-01-14

2019-01-10

Нэгдсэн эмнэлэг
Нэгдсэн эмнэлэг

2019-01-10

Нэгдсэн эмнэлэг
Нэгдсэн эмнэлэг

2019-01-10

Нэгдсэн эмнэлэг
Сургалтын өрөө

Сумдын мэдээ

© 2013-2019 он, Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар